Lezing en rondleiding in het Westfries Archief: Grenzen in Westfriesland

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Honderden musea, archieven, bibliotheken en andere culturele instellingen organiseren ook dit jaar weer tal van activiteiten. Bij het Westfries Archief komt het thema ‘grenzen’ tot leven met een lezing en een rondleiding over de verzuilde Westfriese samenleving in de twintigste eeuw.

Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw vonden er allerlei processen plaats in Nederland die bijdroegen aan het ontstaan van een verzuilde samenleving. Er ontstonden een katholieke, een protestants-christelijke, een sociaal-democratische en een liberale zuil. Elk met een eigen krant, omroep, vakbond, school… Er was soms maar heel weinig contact met mensen buiten de eigen zuil. Tijdens de lezing hoort u meer over de achtergronden van de verzuiling en hoe dit vorm kreeg in Westfriesland. Sociale en religieuze grenzen hebben eeuwenlang bestaan en beperkten zicht niet tot de twintigste eeuw. De lezing neemt u mee op een reis door de tijd langs deze grenzen. Van rijke regentenfamilies in de achttiende eeuw die elkaar invloedrijke baantjes toestopten tot een katholieke voetbalclub die geen leden van andere gezindten wilden verwelkomen. Tijdens de rondleiding worden stukken bekeken die aansluiten bij de lezing.

De lezingen en rondleidingen vinden plaats op 7, 14, 21 en 28 oktober, inloop vanaf 14.15 start om 14.30. Wilt u meer weten over het verzuilde Westfriesland en de originele stukken met eigen ogen zien? Kom dan langs. De kluisdeuren van de depots gaan voor u open. Aanmelden kan via info@wfa.nl Vermeldt uw naam, welke datum u wilt komen en met hoeveel personen. Aanmelden kan ook door te bellen naar 0229-282500.

VOC maand Enkhuizen

Op zaterdag 1 oktober a.s. wordt het eerste pop-up museum in Enkhuizen geopend! Met de opening van dit tijdelijke museum wordt ook gelijk de ‘VOC-maand in Enkhuizen’ geopend, een maand vol bijzondere activiteiten onder het thema ‘de financiering van de VOC’. Ook de tentoonstelling in het pop-museum draait om dit thema. Het oudste aandeel ter wereld, in de collectie van de gemeente Enkhuizen, en zijn bijzondere eigenaar Pieter Harmensz staan daarbij centraal. Het museum is tot stand gekomen uit een bijzondere samenwerking tussen de gemeente Enkhuizen, het Westfries museum, stichting Henry Hudson 500 en vele vrijwilligers.

Voor het programma, zie de website van de gemeente Enkhuizen.

Goudleerbehang in het weeshuis

Op 21 september verscheen er in de Enkhuizer Courant een artikel onder de kop “Dit zijn de Grote schatten van de stad”. De voorzitter van de vereniging Klaas Koeman kwam hierin aan het woord over het belang van een restauratie van de goudleer behangsels in de regenten- en regentessenkamer in het Weeshuis aan de Westerstraat nr 109. Het goudleer is indertijd weggehaald omdat het waterschade had opgelopen bij de brand in 1996.

In het artikel pleit de Klaas Koeman ervoor om in ieder geval een onderzoek te doen naar een haalbare en redelijke restauratie en de kosten daarvan. De gemeente heeft de suggestie inmiddels overgenomen. Het hele artikel is te lezen op de website van de krant: Noordhollands Dagblad

Brief aan de gemeente over de weeshuizen

6 juli 2016
Aan B & W en de Raad van de Gemeente Enkhuizen,

U heeft besloten de twee weeshuizen Westerstraat 109 en 111 te verkopen. Dat stelt ons zeer teleur.

De monumenten staan in een zeer belangrijk deel van de Westerstraat. Samen met de katholieke kerk, de Westerkerk en de Euchariuskapel met zijn prachtige entreepoort, bepalen ze het beeld en de sfeer van dat gedeelte van de Westerstraat. Dat wij ons grote zorgen maken over de Westerstraat, de leegstand van de winkels en de mogelijke sloop van de katholieke kerk zal duidelijk zijn. Dat de gemeente een groot gedeelte van de regie uit handen geeft door deze beeldbepalende monumenten te verkopen, doen onze zorgen alleen maar toenemen. Sterker nog: ook de panden achter de katholieke kerk, de bejaardenwoningen van Wilgaerden staan op de nominatie om gesloopt te worden. We hebben niet de indruk dat het gemeentebestuur iets van een plan of visie heeft voor het hele gebied tussen de Dijk, De Westerstraat en de Doelenstraat.

Cultuurhistorisch is het een belangrijk deel van de stad. Ik noemde al de Westerkerk met de Librije, beide monumenten die het plaatselijk belang ver overschrijden. Maar het gaat hier ook om het snijpunt tussen de Middeleeuwse stad en de Boerenhoek. Je zou het betreffende gedeelte van de Westerstraat de entree voor de Boerenhoek kunnen noemen; een gebied met een totaal andere uitstraling dan het Middeleeuwse- en het havengedeelte van de stad. Dat de Boerenhoek potentieel een toeristische trekker zou kunnen zijn die nog nauwelijks ontwikkeld is, hoeft geen betoog.

In de afgelopen jaren is ook een aantal activiteiten ontwikkeld in de vroegere galerie de Twee Wezen en op het pleintje voor Westerstraat 109 en 111. Ik noem de lezingen en de kleine tentoonstellingen in de vroegere galerie, de activiteiten tijdens Open Monumenten Dag en de springkussens en het ijsbaantje op het plein. Het is te vrezen dat deze publieksfunctie verloren gaan. In een stad zonder stadspleinen een verlies. Men gaat overigens volledig voorbij dat er in Westerstraat 111 twee stijlkamers aanwezig zijn met een zeer bijzondere goudleerbehang dat jarenlang op restauratie wacht.

Enkhuizen kan niet tippen aan initiatieven die in Hoorn genomen worden. Ik noem alleen maar de mogelijkheden voor cultuurhistorisch toerisme op het “nieuwe” Oostereiland. Zelfs (en dat bedoel ik niet denigrerend naar onze buren) in Bovenkarspel koesteren ze hun molen en proberen ze door een zorgvuldige aankleding van de ruimte om de molen heen het monument zo veel mogelijk in zijn waarde te laten.

En in Enkhuizen? Het lijkt er op dat het stadsbestuur niet veel verder komt dan het bordje van de makelaar: Te Koop. Veel meer initiatieven worden niet genomen.

Klaas Koeman

NB
Deze brief is voorgelegd aan H. Draaisma (stichting Welwonen), T. Maris (stichting Stadsmanagement Enkhuizen) en N. Waalkes (Stadsherstel N.V.). Deze organisaties ondersteunen deze brief volledig.

Huwelijksafkondigingen tijdens de Republiek

Pim Verweij stuurde ons een artikel van zijn hand dat vrijwel uitsluitend is gebaseerd op de Huwelijksafkondigingen Enkhuizen over de periode 1577-1795, m.a.w. tijdens de Republiek. Het is a.h.w. de afronding van zijn eerdere artikelen betreffende de perioden 1577-1599 en 1600-1617, verschenen in Steevast 2011 en 2015. De bedoeling van dit artikel is niet zozeer de genealogische waarde van de huwelijksafkondigingen aan te tonen, maar vooral hun betekenis voor de kennis van een aantal facetten van de geschiedenis van Enkhuizen zoals de herkomst van haar bewoners, de lokale toponymie en de aanwezige krijgsmacht. Deze huwelijksafkondigingen zijn door Verweij als vrijwillig medewerker van het Westfries Archief in de afgelopen jaren gedigitaliseerd en zijn thans op de website aldaar doorzoekbaar.

Het artikel is hier te lezen in PDF formaat.

Register Steevast

Jaap Keppel heeft een register gemaakt waarin de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen edities van Steevast is opgenomen. Het register is in PDF formaat en u kunt het hier aftappen.

Als u het helemaal compleet wilt hebben, dan is hier het voorblad.